Doktorat: Michał Eckstein

Doktorant: Michał Eckstein

Promotor - Andrzej Sitarz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-04-25

Zakończenie: 2014-09-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Ludwik DąbrowskiSISSA TriestRecenzja - prof. Ludwik Dąbrowski
Denis PerrotUniwersytet Lyon 1Recenzja prof. Denis Perrot

Załączone pliki

Powrót