Doktorat: Hubert Wagner

Doktorant: Hubert Wagner

Promotor - Marian Mrozek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2012-10-25

Zakończenie: 2014-11-27

Wynik postępowania: przyznano

Powrót