Doktorat: Filip Sokołowski

Doktorant: Filip Sokołowski

Promotor - Grzegorz Lewicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-06-28

Zakończenie: 2015-02-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marian NowakUniwersytet ZielonogórskiRecenzja - prof. dr hab. Marian Nowak
Płuciennik RyszardPolitechnika PoznańskaRecenzja - prof. dr hab. Ryszard Płuciennik
Powrót