Doktorat: Wiesław Pałka

Doktorant: Wiesław Pałka

Promotor - Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2012-06-28

Zakończenie: 2014-05-29

Wynik postępowania: przyznano

Powrót