Doktorat: Agnieszka Mielniczek (Deszyńska)

Doktorant: Agnieszka Mielniczek (Deszyńska)

Promotor - Wit Foryś

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2012-05-31

Zakończenie: 2016-05-19

Wynik postępowania: przyznano

Powrót