Doktorat: Jakub Bielawski

Doktorant: Jakub Bielawski

Promotor - Jacek Tabor

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2010-06-24

Zakończenie: 2013-04-25

Wynik postępowania: przyznano

Powrót