Doktorat: Grzegorz Matecki

Doktorant: Grzegorz Matecki

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2005-01-27

Zakończenie: 2006-11-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek ZaioncKPI
Andrzej Kisielewicz
Powrót