Doktorat: Michał Szancer

Doktorant: Michał Szancer

Promotor - Barbara Opozda

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2007-06-28

Zakończenie: 2014-12-18

Wynik postępowania: przyznano

Powrót