Doktorat: Maciej Capiński

Doktorant: Maciej Capiński

Promotor - Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2003-05-15

Zakończenie: 2005-10-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Stanisław SędziwyKPI
Sławomir RybickiUniwersytet Mikołaja Kopernika
Powrót