Doktorat: Tomasz Kapela

Doktorant: Tomasz Kapela

Promotor - Piotr Zgliczyński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2005-06-23

Zakończenie: 2005-09-22

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marian MrozekKMO
Andrzej Maciejewski
Powrót