Doktorat: Tomasz Krawczyk

Doktorant: Tomasz Krawczyk

Promotor - Wit Foryś

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2004-03-25

Zakończenie: 2005-09-22

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Paweł IdziakKA
Joanna Jędrzejowicz
Powrót