Habilitacja: Marcin Kozik

Doktorant: Marcin Kozik

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2010-05-27

Zakończenie: 2011-01-13

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Paweł IdziakKA
Krzysztof Diks
Andrzej Kisielewicz
Mirosław Kutyłowski
Powrót