Operatory w przestrzeniach Hilberta - teoria i zastosowania

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Operatory w przestrzeniach Hilberta - teoria i zastosowania

Kierownik: Jan Stochel

Rozpoczęcie: 2014-07-08

Zakończenie: 2017-07-07

Uwagi: Opus 6


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Zenon Jabłoński Wykonawca
Piotr Niemiec Wykonawca
Franciszek Hugon Szafraniec Wykonawca
Dariusz Cichoń Wykonawca