Operatory w przestrzeniach Hilberta - teoria i zastosowania

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Operatory w przestrzeniach Hilberta - teoria i zastosowania

Kierownik: Jan Stochel

Rozpoczęcie: 2014-07-08

Zakończenie: 2017-07-07

Uwagi: Opus 6


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Zenon Jabłoński Wykonawca
Piotr Niemiec Wykonawca
Franciszek Hugon Szafraniec Wykonawca
Dariusz Cichoń Wykonawca
Publikacje
Piotr Budzyński, Zenon Jabłoński, Il Bong Jung, Jan Stochel, Unbounded subnormal composition operators in L2-spaces, Journal of Functional Analysis vol. 269 (2015), 2110-2164
Piotr Budzyński, Zenon Jabłoński, Il Bong Jung, Jan Stochel, A subnormal weighted shift on a directed tree whose nth power has trivial domain, Journal of Mathematical Analysis and Applications vol. 435 (2016), 302–314
Piotr Budzyński, Zenon Jabłoński, Il Bong Jung, Jan Stochel, Subnormality of unbounded composition operators over one-circuit directed graphs: exotic examples, Advances in Mathematics vol. 310 (2017), 484-556
Dariusz Cichoń, A la recherche de la preuve perdue: a simple proof of the Ficken theorem, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica (wczeŚniej: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica) (2014), 133-137
Piotr Niemiec, Elementary approach to homogeneous C*-algebras, Rocky Mountain Journal of Mathematics vol. 45 (2015), 1591-1630
Piotr Niemiec, Direct integrals of matrices, Israel Journal of Mathematics vol. 212 (2016), 507-520
Piotr Niemiec, Algebra of operators affiliated with a finite type I von Neumann algebra, Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica vol. 53 (2016), 39-57
Piotr Niemiec, Non-commutative functional calculus in finite type I von Neumann algebras, Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy vol. 116A (2) (2016), 113-147
Franciszek Hugon Szafraniec, Michał Wojtylak, The Sobolev moment problem and Jordan dilations, Journal of Mathematical Analysis and Applications vol. 444 (2016), 1675-1689