Zbieżność markowowskich procesów optymalizacyjnych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Zbieżność markowowskich procesów optymalizacyjnych

Kierownik: Dawid Tarłowski

Rozpoczęcie: 2014-05-06

Zakończenie: 2016-09-05

Uwagi: Preludium 5