Synchronizacja automatów skończonych - teoria, algorytmy, narzędzia i zastosowania

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Synchronizacja automatów skończonych - teoria, algorytmy, narzędzia i zastosowania

Kierownik: Adam Roman

Rozpoczęcie: 2013-07-04

Zakończenie: 2017-07-03

Uwagi: Iuventus Plus


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Andrzej Kisielewicz Wykonawca