Topological complex systems

Instytucja Finansująca / Przyznający: UE

Tytuł: Topological complex systems

Kierownik: Marian Mrozek

Rozpoczęcie: 2012-09-14

Zakończenie: 2015-09-30

Uwagi: 7 PR


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Roman Srzednicki Wykonawca
Mateusz Juda Wykonawca