Nieliniowe inkluzje, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej

Instytucja Finansująca / Przyznający: UE współfinansowany przez MNiSW

Tytuł: Nieliniowe inkluzje, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej

Kierownik: Stanisław Migórski

Rozpoczęcie: 2012-04-01

Zakończenie: 2016-03-31

Uwagi: PMW Projekt


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Leszek Gasiński Wykonawca
Anna Ochal Wykonawca
Piotr Kalita Wykonawca
Krzysztof Bartosz Wykonawca