Rozgrywany podział grafów: strategie i algorytmy

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Rozgrywany podział grafów: strategie i algorytmy

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2012-09-19

Zakończenie: 2016-03-18

Uwagi: Preludium 2


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Adam Gągol Wykonawca
Publikacje
Bartosz Walczak, Minors and dimension, (2015), "26th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, January 4-6, 2015, San Diego, California, USA", Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
Gwenaël Joret, Piotr Micek, Kevin G. Milans, William T. Trotter, Bartosz Walczak, Ruidong Wang, Tree-width and dimension, Combinatorica vol. 36 (2016), 431-450
Bartosz Walczak, Minors and dimension, Journal of Combinatorial Theory. Series B vol. 122 (2017), 668-689
Adam Gągol, Piotr Micek, Bartosz Walczak, Graph sharing game and the structure of weighted graphs with a forbidden subdivision, Journal of Graph Theory vol. 85 (2017), 22-50
William T. Trotter, Bartosz Walczak, Ruidong Wang, Dimension and cut vertices: an application of Ramsey theory, (2018), "Connections in Discrete Mathematics: A Celebration of the Work of Ron Graham", Cambridge University Press