Uproszczenie dowodu twierdzenia Generalized Banach Contraction Conjecture, jego uogólnienie oraz uzyskanie nowych rezultatów dotyczących odwzorowań alpha-nierozszerzających

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Uproszczenie dowodu twierdzenia Generalized Banach Contraction Conjecture, jego uogólnienie oraz uzyskanie nowych rezultatów dotyczących odwzorowań alpha-nierozszerzających

Kierownik: Grzegorz Lewicki

Rozpoczęcie: 2011-05-26

Zakończenie: 2013-11-25

Uwagi: Konkurs nr 40


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Krzysztof Wesołowski Wykonawca