Miary szerokości grafów: struktura i wzajemne zależności

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Tytuł: Miary szerokości grafów: struktura i wzajemne zależności

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2020-01-01

Zakończenie: 2021-12-31

Uwagi: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Belgią Walonią-Brukselą