Miary szerokości grafów: struktura i wzajemne zależności

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Tytuł: Miary szerokości grafów: struktura i wzajemne zależności

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2020-01-01

Zakończenie: 2021-12-31

Uwagi: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Belgią Walonią-Brukselą


Publikacje
Carla Groenland, Gwenaël Joret, Wojciech Nadara, Bartosz Walczak, Approximating pathwidth for graphs of small treewidth, ACM/SIAM Symposium on Discrete Algorithms [SODA], (2021), 1965-1976