Produkcja nanoobiektów o geometrii niewystępującej w przyrodzie

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Realizowany poza Wydziałem Matematyki i Informatyki.

Miejsce realizacji: Małopolskie Centrum Biotechnologii

Tytuł: Produkcja nanoobiektów o geometrii niewystępującej w przyrodzie

Kierownik: Jonathan Heddle

Rozpoczęcie: 2016-11-07

Zakończenie: 2020-11-06

Uwagi: SYMFONIA 4 2016/20/W/NZ1/00095