Wybrane problemy stochastycznych równań cząstkowych i zwyczajnych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Wybrane problemy stochastycznych równań cząstkowych i zwyczajnych

Kierownik: Szymon Peszat

Rozpoczęcie: 2018-03-27

Zakończenie: 2021-11-20

Uwagi: Opus 13