Obliczeniowa dynamika topologiczna

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Obliczeniowa dynamika topologiczna

Kierownik: Marian Mrozek

Rozpoczęcie: 2015-10-01

Zakończenie: 2022-09-30

Uwagi: Maestro 6


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Roman Srzednicki Wykonawca
Daniel Wilczak Wykonawca
Tomasz Kapela Wykonawca
Mateusz Juda Wykonawca
Bogdan Batko Wykonawca