Metody topologiczne dla rozmaitości niezmienniczych

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Metody topologiczne dla rozmaitości niezmienniczych

Kierownik: Piotr Zgliczyński

Rozpoczęcie: 2010-03-24

Zakończenie: 2013-03-23