Czasopisma

NazwaSkrótISSN
MINIMA EPIGRAPHICA ET PAPYROLOGICA1128-2134
OPEN LEARNING0268-0513
PROMETHEUS: RIVISTA QUADRIMESTRALE DI STUDI CLASSICI0391-2698
REVUE DES ÉTUDES BYZANTINES0373-5729
SIMIOLUS: NETHERLANDS QUARTERLY FOR THE HISTORY OF ART0037-5411
SVENSK RELIGIONSHISTORISK ARSSKRIFT0283-0302
TWENTIETH CENTURY ARCHITECTURE1353-1964
ADVANCES IN ECONOMETRICS : A RESEARCH ANNUAL
INFANT AND CHILD DEVELOPMENT
PSICOLOGICA
CARDIOVASCULAR FORUM
PEDAGOGIKA KULTURY
SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE
EKONOMIA. RYNEK, GOSPODARKA, SPOŁECZENSTWO
BUDOWNICTWO GÓRNICZE I TUNELOWE1234-5342
GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION2084-1469
LINGVARIA PÓŁROCZNIK WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO1896-2122
POLSKI PRZEGLĄD NEUROLOGICZNY1734-5251
ROCZNIKI HISTORII KOŚCIOŁA2080-8526
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU2450-8217
ŁĄKARSTWO W POLSCE / GRASSLAND SCIENCE IN POLAND1506-5162
ANTHROPOLOGY TODAY0268-540X
AUSTRALIAN HISTORICAL STUDIES1031-461X
CAHIERS VICTORIENS ET EDOUARDIENS0220-5610
DEGRÉS: REVUE DE SYNTHESE A L'ORIENTATION SÉMIOLOGIQUE0376-8163
ETUDES CRÉTOISES1105-2236
GRAZER BEITRÄGE0376-5253
JOURNAL OF EDUCATION & WORK1363-9080
LAPIZ: REVISTA INTERNACIONAL DE ARTE0212-1700
MINOS0544-3733
OPERA QUARTERLY (THE)0736-0053
PROOFTEXTS: A JOURNAL OF JEWISH LITERARY HISTORY0272-9601
REVUE DES ÉTUDES GRECQUES0035-2039
SIMONE DE BEAUVOIR STUDIES1063-2042
SVENSK TEOLOGISK KVARTALSKRIFT0039-6761
TWENTIETH CENTURY BRITISH HISTORY0955-2359
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL RESEARCH
INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT
PSYCHE-ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOANALYSE UND IHRE ANWENDUNGEN
CARDIOVASCULAR REVASCULARIZATION MEDICINE1553-8389
PEDAGOGIKA PRACY
ŚWIAT IDEI I POLITYKI
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC (MAINTENANCE AND RELIABILITY)
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA1899-0665
GENTES ET NATIONES2081-9714
LINGWISTYKA STOSOWANA. APPLIED LINGUISTICS. ANGEWANDTE LINGUISTIK PRZEGLĄD/REVIEW2080-4814
POLSKI ROCZNIK PRAW CZŁOWIEKA I PRAWA HUMANITARNEGO2082-1786
ROCZNIKI HISTORYCZNE0324-8585
TECHNOLOGIA WODY2080-1467
ŁAMBINOWICKI ROCZNIK MUZEALNY. JEŃCY WOJENNI W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ0137-5199