Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

ISSN:
2082-1786

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20184
20174
2016400
2015400
2014300
2013300
2012400