Czasopisma

NazwaSkrótISSN
CARDIOVASCULAR FORUM
PEDAGOGIKA KULTURY
SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE
EKONOMIA. RYNEK, GOSPODARKA, SPOŁECZENSTWO
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL RESEARCH
INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT
PSYCHE-ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOANALYSE UND IHRE ANWENDUNGEN
PEDAGOGIKA PRACY
ŚWIAT IDEI I POLITYKI
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC (MAINTENANCE AND RELIABILITY)
ADVANCES IN ENZYME REGULATION
INFECTIONS IN MEDICINE
PSYCHIATRY
CASE REPORTS & CLINICAL PRACTICE REVIEW
PEDAGOGIKA, PSIHOLOGIA TA MEDIKO-BIOLOGICNI PROBLEMI FIZICNOGO VIHOVANNA I SPORTU (PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINNING AND SPORTS)
ŚWIAT OBRABIAREK - THE WORLD OF MACHINE TOOLS
ENDOKRYNOLOGIA, OTYŁOSC I ZABURZENIA PRZEMIANY MATERII
ADVANCES IN NUCLEAR PHYSICS
INFORMATICA
PSYCHOLOGICAL RECORD
CEMENT, WAPNO, BETON
PEDIATRIA & MEDYCYNA RODZINNA
ŚWIATOWIT. ROCZNIK INSTYTUTU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ETNOLINGWISTYKA. PROBLEMY JEZYKA I KULTURY
ADVANCES IN RENAL REPLACEMENT THERAPY
INNATE IMMUNITY
PSYCHOLOGIST
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
PEDIATRIA WSPÓŁCZESNA
ŚWIDNICKIE STUDIA TEOLOGICZNE
EUROPA SRODKOWO-WSCHODNIA
AFRICA
INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL
PSYCHOLOGY OF LEARNING AND MOTIVATIONADVANCES IN RESEARCH AND THEORY
PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM / ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA I CHOROBY PRZEMIANY MATERII WIEKU ROZWOJOWEGO
TASK QUARTERLY
FOLIA FORESTALIA POLONICA, SERIA A: LESNICTWO
AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT
INORGANIC REACTION MECHANISMS
PSYCHOSOMATICS
CHIRURGIA CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWA I ORTOPEDIA SZCZĘKOWA
PERINATOLOGIA, NEONATOLOGIA I GINEKOLOGIA
TECHNICAL SCIENCES
FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: SCIENTIA ALIMENTARIA
AGROCIENCIA
INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE SERIES
PSYCHOTHERAPY
CHIRURGIA ENDOKRYNOLOGICZNA
PERSPECTIVA. LEGNICKIE STUDIA TEOLOGICZNOHISTORYCZNE
TECHNICAL SOARING