ŚWIATOWIT. ROCZNIK INSTYTUTU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011600
2010600
2009400