STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA

RokPunkty ministerialneImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011600
2010600
2009400

Publikacje: