Gospodarka Narodowa

ISSN:
0867-0005

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
201940
201814
201714
20161400
20151400
2014800
2013800
2012800
2011900
2010900
2009600
2008600

Publikacje:

2.
Anna Sulima, Tomasz Tokarski, T.Misiak, A. Sulima.T.Tokarski
Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, (2010), "W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego