Piotr Jakóbczak

Jednostki:

Publikacje:

1.
Piotr Jakóbczak, Marek Jarnicki
Wstęp do teorii funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych vol. 266 pp , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Maria TrybułaKatedra Analizy Matematycznej