Zdzisław Naniewicz

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Krzysztof BartoszKatedra Teorii Optymalizacji i Sterowania