Piotr Biler

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Habilitacja: Leszek GasińskiKatedra Teorii Optymalizacji i Sterowania 
Profesura: Jacek TaborKatedra Uczenia Maszynowego