Henryk Żołądek

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Profesura: Klaudiusz WójcikKatedra Równań Różniczkowych 
Habilitacja: Marcin BilskiKatedra Funkcji Rzeczywistych