Zdzisław Kamont

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Habilitacja: Daniel WilczakKatedra Matematyki Obliczeniowej