mgr Damian Stachura

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

Publikacje:

1.
Krzysztof Galias, Damian Stachura, Konrad Żołna
Leakage-Robust Classifier via Mask-Enhanced Training, National Conference of the American Association for Artificial Intelligence [AAAI], (2020), 13923-13924