dr Stanisław Burys

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Równań Różniczkowych

Publikacje:

4.
Stanisław Burys, E.Polit-Gancarczyk
On the theorem of Fatou for the biharmonic problem in a half-space, UNIV. IAGEL. ACTA MATH. no. 26 (1987), 199--216
2.
Some theorems on partial differential-functional inequalities of parabolic type, ZESZYTY NAUK. UNIW. JAGIELLOŃ. 441 Prace Mat. Zeszyt 18 (1977), 93--104
1.
On partial differential-functional inequalities of the first order, ZESZYTY NAUK. UNIW. JAGIELLO. PRACE MAT. no. 16 (1974), 107--112