mgr Krzysztof Galias

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

Publikacje:

2.
Krzysztof Galias, Silviu Homoceanu, Adam Jakubowski, Henryk Michalewski, Piotr Miłoś, Błażej Osiński, Paweł Zięcina
Simulation-Based Reinforcement Learning for Real-World Autonomous Driving, IEEE International Conference on Robotics and Automation [ICRA], (2020), 6411-6418
1.
Krzysztof Galias, Damian Stachura, Konrad Żołna
Leakage-Robust Classifier via Mask-Enhanced Training, National Conference of the American Association for Artificial Intelligence [AAAI], (2020), 13923-13924