mgr Krzysztof Galias

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

Publikacje:

1.
Leakage-Robust Classifier via Mask-Enhanced Training, PROCEEDINGS OF THE AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (2020),