dr hab. Ryszard Deszcz

Konferencje organizowane:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Piotr KopaczKatedra Geometrii 
Doktorat: Rouzbeh MohseniKatedra Geometrii