mgr Piotr Danilewski

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
  • Katedra Algorytmiki

Publikacje:

Granty (realizowane po maju 2009 roku)