mgr Łukasz Kubica

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Matematyki Stosowanej

Publikacje:

3.
Model matematyczny określający prawdopodobieństwo wytworzenia wyrobu finalnego z podzespołów niezgodnych jakościowo, W: TRANSCOMP 2016 : COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT : THE 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE : CONFERENCE PROCEEDINGS (2016), 495