mgr Łukasz Kubica

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Matematyki Stosowanej

DoktoratOtwarcie: 2019-03-28, Zamknięcie:

Publikacje:

7.
Katarzyna Grzybowska, Łukasz Kubica, Bożena Zwolińska
Shaping production change variability in relation to the utilized technology, 24th International Conference On Production Research : July 30 – August 3, 2017, Poznan, Poland : Book of Abstracts (2017), 51-56
3.
Łukasz Kubica, Bożena Zwolińska
Model matematyczny określający prawdopodobieństwo wytworzenia wyrobu finalnego z podzespołów niezgodnych jakościowo, W: Transcomp 2016 : Computer Systems Aided Science, Industry and Transport : the 20th International Conference : Conference Proceedings (2016), 495
1.
Łukasz Kubica, Edward Michlowicz, Bożena Zwolińska