dr Jacek Lembas

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Informatyki Stosowanej

Publikacje:

1.
Wstęp do informatyki vol. Wykłady z informatyki (2017), PWN