Małgorzata Bogdan

Publikacje:

2.
Małgorzata Bogdan, Damian Brzyski, Emmanuel Candes, Christine Peterson, Chiara Sabatti, Piotr Sobczyk
1.
Małgorzata Bogdan, Damian Brzyski, Sangkyun Lee
Fast Saddle-Point Algorithm for Generalized Dantzig Selector and FDR Control with Ordered L1-Norm, PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND STATISTICS vol. 51 (2016), 780-789

Doktoranci (po 27 października 2003 roku)