dr Maria Foryś

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania
  • Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania

Publikacje:

1.
Zbiór zadań z teorii języków formalnych i automatów, (2011), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego