On the tangent bundles of statistical manifolds

Tytuł rozdziału:
On the tangent bundles of statistical manifolds
Tytuł książki:
Geometric Science of Information GSI'23
Wydawnictwo:
Springer
Rok:
2023

Opis:
Opisano strukturę riemannowską na wiązce stycznej, indukowaną przez strukturę statystyczną na rozmaitości bazowej. Podano własności krzywiznowe takiej struktury.

Strony:
199-206

Tom (seria wydawnicza):
ILNCS14071

Numer ISBN:
9783031382703

Link:
https://link.springer.com/book/9783031382703