Tracking Dynamical Features via Continuation and Persistence

Tytuł:
Tracking Dynamical Features via Continuation and Persistence
Czasopismo:
38TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL GEOMETRY (SOCG 2022)
Rok:
2022

Numer DOI:
10.4230/LIPIcs.SoCG.2022.35

Link:
https://drops.dagstuhl.de/opus/frontdoor.php?source_opus=16043

Access:
OTWARTY

Licencja:
Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY)

Wersja tekstu:
Ostateczna wersja opublikowana

Sposób udostępinienia:
Otwarte czasopismo

Data udostępnienia publikacji:
W momencie opublikowania