O regule de l’Hospitala z dydaktycznego punktu widzenia

Tytuł:
O regule de l’Hospitala z dydaktycznego punktu widzenia
Czasopismo:
WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE
Rok:
2020

Strony:
369-375

Tom (seria wydawnicza):
56 (2)