Zarys historii Nagród Głównych PTM

Tytuł:
Zarys historii Nagród Głównych PTM
Czasopismo:
WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE
Rok:
2019

Strony:
29-37