Matematyka na znaczkach pocztowych

Tytuł:
Matematyka na znaczkach pocztowych
Rok:
2019

Numer ISBN:
978-83-954680-2-5

Wydawca:
Wydział Matematyki i Informatyki UJ