Matematyczna wędrówka po Krakowie

Tytuł:
Matematyczna wędrówka po Krakowie
Rok:
2019

Numer ISBN:
978-83-954680-0-1

Wydawca:
Wydział Matematyki i Informatyki UJ